Nu är mannens obundna dagar snart över! Kanske behöver han stöttas och tröstas i denna situation …? Förhoppningsvis inte, men humor är ett nästan oundgängligt inslag i våra svensexetal! Vill du beställa ett specialskrivet tal? klicka här.