Allmänna doptal

 • Allt är lättare att möta om man får hålla någon i handen

  Det här kärnfulla talet liknar dopet vid ett erbjudande om att fatta Guds hand. I livet kommer det situationer när man behöver hålla någon i handen, men ingen människa kan lova att alltid finnas till hands, och därför innebär det…
  109kr
 • Att leka är livet!

  Beskrivning av talet: Detta tal passar dig som vill hälsa det nyfödda barnet välkommet till livet genom att betona glädjen i att få leka och lekens betydelse för varje människa. Utifrån den kända ramsan ”Bulleri bulleri bock” talar du om…
  129kr
 • Barnets möjligheter

  Detta är ett positivt tal som bygger på ordspråket ”Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla”. Den röda tråden i talet är ordet ”möjligheter”. Förutom att beskriva barnets möjligheter, inspirerar talaren indirekt åhörarna att ta vara på sina…
  139kr
 • Bland navelludd, vattkoppor och kliande löss

  Detta är ett riktigt humoristiskt tal med bra fart, att hållas till barnets föräldrar. Talet spelar på ett roligt sätt på den oro som man som förälder kan känna för sitt barn och man kan definitivt säga att talaren går…
  149kr
 • Den lärde talar till barnen, den vise lyssnar på dem.

  Talet tar fasta på barns förutsättningslösa upptäckande av små ting och kryp. Den som förmår delta i barnets upptäckarlusta, istället för att bara undervisa det, kommer själv att återupptäcka fantastiska detaljer i tillvaron. Men det tar tid, barn har inte…
  159kr
 • Det går inte att älska ett barn lagom mycket

  Talaren kan med fördel vara äldre än föräldrarna och ha egna barn.
  139kr
 • Dop

  Detta kärleksfulla tal, som kan hållas av valfri närstående person, riktas först till den lilla pojken eller flickan och sedan till föräldrarna. Talet återfinns även under kategorin Korta tal – 75-sekunderstal.
  109kr
 • Du är del av något stort

  En dikt som passar att läsas i samband med det kristna dopet. Dikten har som andemening att livet är en gåva som ges av Gud och att människan får förvalta den gåvan fritt. När människor är vilsna eller begår fel…
  99kr
 • Du har fått ett bra namn

  Detta är ett enkelt och rakt tal som passar vid namngivning eller dop, och som inleds med en lustig gåta. Temat är själva namnet i sig och att det framför allt är omgivningen som kommer att använda det. Talet kan…
  129kr
 • En ny individ

  Detta är ett kort, rimmande tal, som en slags dikt. Det handlar om glädjen över att få ett litet barn att ta hand om. Talet säger ingenting om dopet i sig, varför det passar bra även på andra namngivningscereminier och…
  79kr
 • En ny människa

  Beskrivning av talet: Detta är ett tal som passar dig som gärna håller ett lekfullt och sprudlande tal. Talet har den fantastiska människokroppen som utgångspunkt. Armar, händer, ben och fingrar – tänk allt man kan göra med dessa! Du välkomnar…
  134kr
 • Ett stämningsfullt och enkelt doptal, hållet av en släkting/vän

  Det här enkla, vackra och inte alltför långa doptalet hålls lämpligen av en släkting eller vän till dopbarnet. Talaren tar fasta på dopet som en glädjefylld och positiv händelse som han/hon är tacksam över att ha fått vara med om.…
  129kr
You've just added this product to the cart: