Invigningstal

Invigningstal

Något nytt ska hälsas välkommet och kanske ska människor ha tack för idogt arbete. Ett invigningstal fyller flera funktioner och du hittar det här, hos oss.