Något nytt ska hälsas välkommet och kanske ska människor ha tack för idogt arbete. Ett invigningstal fyller flera funktioner och du hittar det här, hos oss. Vill du beställa ett specialskrivet tal? klicka här.