• Den goda fen

  I detta tal vill den nyblivna faddern/gudmodern förmedla till föräldrarna att det är ett hedersuppdrag som hon tagit på sig med en självklar glädje, men att hon också har funderat…
  149kr
 • Du och jag, NN

  Tal hållet utav gudmor, gudfar eller fadder till sitt nya gudbarn/fadderbarn. Talet är kärleksfullt, med en humoristisk ton, och handlar om det speciella band som talaren hoppas ska finnas mellan…
  149kr
 • Livets mirakel

  Detta tal passar att hållas av en person som har fått ett syskonbarn och vill uttrycka sin glädje över det, samt välkomna barnet till världen. Talet passar oberoende av om…
  139kr
 • Mot det okända

  Som nybliven förälder kan det vara svårt att föreställa sig vad man går till mötes. Mot det okända handlar om den resa som föräldrar och barn gör tillsammans. Talet passar…
  99kr
 • Roten till det goda

  Detta tal passar för en lekfull mor- eller farförälder som har glimten i ögat. Talet är lättsamt och behandlar på ett skämtsamt sätt de gemensamma karaktärsdrag som ett litet barn…
  109kr
 • Tal till mitt gudbarn och hans/hennes föräldrar

  Detta doptal är lite av en deklaration inför de församlade. Den gudförälder/fadder som talar betonar sitt ansvar och uppdragets karaktär och tar därmed sitt uppdrag på största allvar. Talet innehåller…
  209kr
 • Tio små fingrar och tio små tår

  Detta är ett kort, varmt och finstämt tal att hållas av dopbarnets fadder eller annan nära person som kommer att följa barnet genom livets skeenden.
  139kr
 • Tredje gången gillt!

  Detta tal passar att hållas av en person som är yngst i sin egen syskonskara. Dopbarnet har två äldre syskon, och därmed är även han/hon yngsta barnet.Talaren poängterar fördelarna med…
  139kr
 • Välkommen, du nya människa!

  Detta är ett doptal/namnceremonital, tänkt att hållas av föräldrarnas vän eller släkting. Talet riktas till det nya barnet och innehåller tips om hur han/hon ska kunna få en bra uppväxt….
  134kr