Annan än förälder talar

 • Den goda fen

  I detta tal vill den nyblivna faddern/gudmodern förmedla till föräldrarna att det är ett hedersuppdrag som hon tagit på sig med en självklar glädje, men att hon också har funderat över uppdraget, förstått ansvaret och att hon är seriös i…
  149kr
 • Det är en stor ära

  Detta är ett varmt tal hållet av en gudförälder/dopfadder till det lilla dopbarnet. I talet lovar gudföräldern/faddern att på bästa sätt försöka vara ett stöd och en hjälp för barnet och framhåller det trösterika i detta, också för föräldrarnas del.…
  119kr
 • Du och jag, NN

  Tal hållet utav gudmor, gudfar eller fadder till sitt nya gudbarn/fadderbarn. Talet är kärleksfullt, med en humoristisk ton, och handlar om det speciella band som talaren hoppas ska finnas mellan sitt gudbarn/fadderbarn och henne/honom själv.
  149kr
 • Ett stämningsfullt och enkelt doptal, hållet av en släkting/vän

  Det här enkla, vackra och inte alltför långa doptalet hålls lämpligen av en släkting eller vän till dopbarnet. Talaren tar fasta på dopet som en glädjefylld och positiv händelse som han/hon är tacksam över att ha fått vara med om.…
  129kr
 • Livets mirakel

  Detta tal passar att hållas av en person som har fått ett syskonbarn och vill uttrycka sin glädje över det, samt välkomna barnet till världen. Talet passar oberoende av om talaren har syskonbarn sedan tidigare. Det spelar heller ingen roll…
  139kr
 • Mot det okända

  Som nybliven förälder kan det vara svårt att föreställa sig vad man går till mötes. Mot det okända handlar om den resa som föräldrar och barn gör tillsammans. Talet passar att hållas av en vän eller släkting som har barn…
  99kr
 • Roten till det goda

  Detta tal passar för en lekfull mor- eller farförälder som har glimten i ögat. Talet är lättsamt och behandlar på ett skämtsamt sätt de gemensamma karaktärsdrag som ett litet barn och en äldre person kan tänkas dela. Talaren förmedlar också…
  109kr
 • Tal till mitt gudbarn och hans/hennes föräldrar

  Detta doptal är lite av en deklaration inför de församlade. Den gudförälder/fadder som talar betonar sitt ansvar och uppdragets karaktär och tar därmed sitt uppdrag på största allvar. Talet innehåller även några uppmaningar till föräldrarna samt uttrycker förhoppningar om barnets…
  209kr
 • Tio små fingrar och tio små tår

  Detta är ett kort, varmt och finstämt tal att hållas av dopbarnets fadder eller annan nära person som kommer att följa barnet genom livets skeenden.
  139kr
 • Tredje gången gillt!

  Detta tal passar att hållas av en person som är yngst i sin egen syskonskara. Dopbarnet har två äldre syskon, och därmed är även han/hon yngsta barnet. Talaren poängterar fördelarna med att vara det yngsta syskonet, samt ger förslag på…
  139kr
 • Välkommen, du nya människa!

  Detta är ett doptal/namnceremonital, tänkt att hållas av föräldrarnas vän eller släkting. Talet riktas till det nya barnet och innehåller tips om hur han/hon ska kunna få en bra uppväxt. Tonen är lätt humoristisk.
  134kr
You've just added this product to the cart: