Halvvägs mot giftermålet och således en halv milstolpe! Förlovningstalet är generalrepetitionen inför vad som komma skall och med vår hjälp kan du träna upp din talarförmåga! Vill du beställa ett specialskrivet tal? klicka här.