Konfirmationen är en stor händelse, måhända inte alltid ur religiös synvinkel, utan lika ofta så tillvida att ungdomarna då tar ett stort kliv mot vuxenvärlden. Vi har tal med vitt skilda infallsvinklar! Vill du beställa ett specialskrivet tal? klicka här.