Begravning av en syster

 • Att vandra

  Talet handlar om hur viktigt det är att bära med sig minnet av en person som inte längre finns. Även om det kan kännas obarmhärtigt när livet tar slut, kan det ändå vara en lättnad om en syster efter lång…
  134kr
 • En avhållen syster begravs

  Den som håller det här talet tar farväl av sin syster som han eller hon, under livets gång, har haft en god kontakt med. Detta gäller både som barn och vuxen. I talet nämns att tanken på döden tidigare har…
  149kr
 • Min älskade, saknade syster

  Talet är ämnat att hållas av en syster vid begravningen av en annan syster. De båda har vuxit upp tillsammans och delat både glädje och sorg. De har i livet haft en relation som innehållit mycket humor och glädje, men…
  119kr
 • Minnena binder oss samman

  Det här är ett tal med en innerlig, kärleksfull ton som passar för den som stått sin syster mycket nära. […] Vi kan lära oss att leva med en sjukdom, lära oss att leva med att tillvaron ständigt förändras. Det…
  119kr
 • På återseende, kära syster!

  Detta tal passar att hållas av ett syskon till den avlidna, och kan framföras oberoende av omständigheterna kring hennes frånfälle. Talet återfinns även under kategorin ”Begravning av en bror”.
  109kr
You've just added this product to the cart: