Kontakta Taltips

Vi jobbar hela tiden på att bli ännu bättre –
hör gärna av dig till oss med idéer och synpunkter!

E-post: kontoret@taltips.se
Telefon: 0220-12244
Support 9.00-18.00 vardagar

Skicka meddelande

FAQ

Direkt efter du genomfört din beställning kan du ladda ned de tal du köpt, du får också talet bifogat per e-post.

Du har även tillgång till talen när som helt genom att logga in på din profil på Taltips som vi skapar åt dig. Vi e-postar även länkar till talen direkt till dig.

Våra tal skrivs av professionella talskrivare som vi samarbetat länge med. De har normalt en relevant akademisk bakgrund och en retorisk kunskap som är viktig . Våra redaktörer går noggrant igenom varje tal som vi säljer på Taltips.se för att de ska hålla en god och jämn kvalitet.

Med det sagt är det alltid en svår balansgång när det kommer till en sådan subjektiv tolkning som tal innebär. Vi får väldigt få klagomål på våra tal, men är du missnöjd så kontakta oss direkt så ska vi göra vad vi kan för att för att du ska bli nöjd.

Du har tillgång till de tal du köpt hur länge du vill och får använda dem hur du vill. Du får dock inte sälja dem vidare eller använda dem i kommersiella sammanhang.

Vi sparar de tal du köpt på din profil här på Taltips.se som du alltid har tillgång till.

Kul! Vi är alltid intresserade av duktiga Talskrivare.

Du kan ansöka här.

Absolut! Det är en av våra viktigaste tjänster och vi har ett nätverk av talskrivare.

Du kan anmäla ditt intresse här.