Bli talskrivare

Bli talskrivare på Sveriges största talförmedling

  • Din bakgrund, meriter, relevant utbildning
  • Lämna gärna ett tal som referens till oss

Talskrivare på Taltips.se

Om du vill bli talskrivare hos oss börjar du med att registrera dig och ladda upp referenstal. Det kan vara ett bröllopstal, ett begravningstal eller ett tal vars innehåll du väljer själv. Vidare ska du ha läst in talen och lyssnat noga på dem innan du laddar upp (men du behöver inte skicka ljudfilen till oss!). Om du blir godkänd som talskrivare får du senare skriva på ett kontrakt där du lovar att banda alla tal och lyssna på dem själv – och/eller läsa upp ditt tal för vänner – innan de förs ut i databasen för att granskas av vår lektör och sedan bjudas ut till försäljning.

Vår ribba ligger högt och vi ställer stora krav på våra talskrivare! Vi vill ha 102% kvalitet!

Talen – inträdesproven – bör vara två till fyra minuter långa. När du laddar upp dem ser vi som granskar enbart texterna, inget annat. Vi vet inte om du är en berömd författare eller om du är den vi refuserade igår. Varje text får bära sig själv. Det är mycket viktigt för oss!

Ersättning

Det kostar givetvis ingenting att ansöka om att få bli, eller att vara, talskrivare. Blir du godkänd får du ersättning för varje sålt tal. Om du har tal till försäljning i databasen, och på språkliga och andra grunder kan antas vara lämplig, kan du klassas som specialtalskrivare och blir då tillfrågad när kunder vill ha specialskrivna tal. Men en sådan tjänst är knappast alls en fråga om hur många tal du har inne utan mer om talens grad av fantasirikedom, din vilja till utveckling i språkbehandling/-kunskap, din delaktighet samt din sociala kompetens. Av allra största vikt är lektörens bedömning av hur dina tal är i originalskick. Alla tal som ligger ute till försäljning är granskade och redigerade, därför ger dessa ingen rättvisande bild av skribentens faktiska nivå.

Vad händer nu?

Om vi godkänner dig skriver vi ett samarbetsavtal tillsammans och därefter “öppnas” ditt konto hos oss. Då kan du börja ladda upp tal och sortera in dem under de rubriker du finner lämpliga. Du bestämmer talens priser, inom våra ramar, och kan radera talen när som, liksom du kan lägga upp nya. Däremot kan du inte redigera dem efter uppladdningen. Om du önskar kan du avsluta ditt engagemang hos oss precis när du vill.

På ”Din sida” ser du hur många tal som har sålts samt när och vilka av dina tal det gäller.

Tjänsten som talskrivare kan inte ansökas på annat sätt än online genom provtal som du laddar upp.

Lycka till och välkommen!